V. Lisitsa
G. Reshetova
V. Tcheverda
A. Merzlikina V. Pozdnyakov V. Shilikov

: SEG Tecnical Program Expanded Abstracts (26-31 October, 2014, Denver, Colorado, USA)
: SEG Tecnical Program Expanded Abstracts (26-31 October, 2014, Denver, Colorado, USA)