Ya. Bazaikin
B. Gurevich T. Khachkova
D. Kolyukhin
M. Lebedev V. Lisitsa
V. Tcheverda

: EAGE-SCA International Symposium on Digital Rock Physics and Applications (Beijing, China, 30-31 March, 2016)