Т.М. Парфенова
С.Ф. Бахтуров
Ю.Я. Шабанов

: Геология и геофизика